Avís legal

Objecte social

SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS té com a activitat l’odontologia.

Identificació

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entidad titular d’aquesta Web ( www.cdsabates.com).

Denominació Social: SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS
Domicili: C/ Prim Nº 88 Local 7, 08223, TERRASSA (Barcelona)
Telèfon: 931052243/615638179 e-mail: cdsabates@gmail.com
NIF: 36522929X
Nº Col. 04822

Política de protecció a menors

Queda prohibit l’accès i ús d’aquest lloc Web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol.licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Condicions d'ús

L’accès a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per al seu ús amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accès a aquesta Web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il.lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho cregui oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accès a aquest lloc Web, tot i que que posarà tots els esforços a evitar-los.

Política de Protecció de Dades

SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS és el responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 1. Responsable del tractament de dades:
  Identitat: SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS (d’ara endavant Clínica Dental Sabatés)
  Adreça Postal: C/ Prim Nº 88 Local 7, 08223, TERRASSA (Barcelona)
  Telèfon: 931052243 / 615638179
  Correu electrònic: cdsabates@gmail.com
 2. Finalitats del tractament de dades:
  Finalitat principal: la informació que ens proporciona es tractarà amb la finalitat de prestar adequadament el servei odontològic a la nostra clínica.
  Temps de conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran per un termini de 5 anys des de la finalització del seu últim tractament odontològic, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1594/1994, de 15 de juliol pel qual es desenvolupa la Llei 10/1986 de 17 març, per la qual es regulen les professions de Odontòleg, Protèsic Dental i Higienista Dental i en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
 3. Legitimació:
  La base legal per al tractament de les seves dades per part de Clínica Dental Sabatés és la correcta execució del contracte de prestació de serveis odontològics segons el pla de tractament per vostè acceptat.
  D’altra banda, el tractament de les dades amb fins de prevenció de frau i l’enviament de comunicacions comercials pròpies sobre productes i serveis similars als que van ser objecte de contractació, es basen en l’interès legítim de Clínica Dental Sabatés per a aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent, essent essencials per a la prestació del servei.
  En cap cas, la retirada dels consentiments addicionals a la prestació del servei odontològic que se li sol.liciten en el present document, condiciona l’execució de l’esmentat contracte.
 4. Destinataris:
  Les seves dades podran ser comunicades a:
  • Les Administracions Públiques en els casos previstos per la Llei.
  • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i al Centre Nacional de Intel.ligència en virtut del que estableix la Llei.
  • Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis contractats.
  • Els registres públics de solvència patrimonial i als sistemes de prevenció contra el frau, podran ser comunicades les dades relatives a impagaments i incidències en el pagament de productes o serveis contractats a Clínica Dental Sabatés o a tercers.
 5. Drets:
  Pot exercir els seus drets d’accès, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades mitjançant escrit dirigit al domicili social de Clínica Dental Sabatés o a l’adreça de e-mail indicada en l’apartat del responsable del tractament de dades. Igualment, té dret a revocar el consentiment que ara presta en qualsevol moment.
  Així mateix, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a la web www.agpd.es


Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS
Finalitat: Gestió del contracte de serveis odontològics
Legitimació: Execució del contracte de serveis odontològics
Destinataris: Entitats financeres, asseguradores i col.laboradores de la Clínica Dental Sabatés
Drets: Accès, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades, així com la revocació, en qualsevol moment, dels consentiments, si escau, prestats.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades del formulari de contacte
Responsable: SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS
Finalitat: Facilitar un mitjà per a que pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol.licituds d’informació.
Legitimació: El consentiment de l’usuari al demanar-nos informació mitjançant el formulari de contacte i al assenyalar la casella d’acceptació d’aquesta Política de Protecció de dades.
Conservació: Fins resoldre la seva sol.licitud, si no ha generat un nou tractament.
Drets: Accès, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de le seves dades, així com la revocació, en qualsevol moment, dels consentiments, si escau, prestats.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades de sol.licituds d’informació rebudes per altres mitjans
Responsable: SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS
Finalitat: Contestar les seves sol.licituds d’informació, atendre les seves demandes i respondre les seves consultes o dubtes.
Legitimació: El consentiment de l’usuari al demanar-nos informació, realitzar peticions o consultes.
Conservació: Fins resoldre la seva sol.licitud, si no ha generat un nou tractament.
Drets: Accès, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de le seves dades, així com la revocació, en qualsevol moment, dels consentiments, si escau, prestats.

Política de cookies

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades por SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS, per això, SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat/protecció de dades poden ser diferents a la nostra.

Propietat Intel.lectual i Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel.lectual de la totalitat dels elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textes, imatges i documents, pertanyen a SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel.lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprès i per escrit de SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS

L’accès al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmentats drets per part de SABATÉS TORRES, JOSE CARLOS, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Legislació i jurisdicció aplicable

Per a la resolució de les controvèrsies que puguin derivar-se com a conseqüència del que es disposa a les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre aforament que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetres a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.